Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kuzmice.

Zisťovanie úrovne vybavenosti domacnosti IKT v roku 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2023 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológii. Viac Informácii v… Čítať viac

Oznam o vykonávaní odpočtov Vodárenská spoločnosť !

Dobrý deň, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vám oznamuje, žev dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú pracovníci vodárenskej spoločnosti vykonávaťmimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od01.01.2023. Preto Vás žiadame, k sprístupneniuodberných miest k odpočtu: –        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru –        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu –        Uzatvoriť psov… Čítať viac