Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/NN

Zverejnené 13. januára 2022.
Upravené 27. januára 2022.