Oznámenie o začatí územného konania

Kategória

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Kuzmice – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Nová/Ku Vinohradu.

Zverejnené 25. októbra 2021.
Bez úpravy .