Návrh VZN č. …/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Zverejnené
19. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. augusta 2022 − 3. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: N18/2022

Prílohy