Návrh vzn o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Zverejnené
30. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2021 − 31. januára 2022
Kategória

Prílohy