Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis


Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou VALBEK SK, spol. s r. o., Stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice, dňa
20.12.2023 podal žiadosť na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len ,,MD SR“)
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy:


„Cielené investície Železničná stanica Kuzmice, staničné zabezpečovacie zariadenie“

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Kuzmice – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Nová/Ku Vinohradu.