Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č.23/45/010/67

ID: 3/2023 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

17.1.2023

Začiatok účinnosti 17.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Śtefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Príkazná zmluva

ID: 2/2023 – Mária Sitárová

1 200,00 €

10.1.2023

Začiatok účinnosti 10.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Mária Sitárová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dodávke plynu

ID: 1/2023 – Slovenský plynárenský priemysel

4.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 80/2022 – Ján Ňomarkai

19,99 €

4.1.2023

Začiatok účinnosti 4.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.12.2022

Suma s DPH 19,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Ján Ňomarkai, Mgr.Mária Žeglenová, Mikuláš Tóth, , Zlatica Ločová, Ľudmila Vargová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 78/2022 – Adriana Pavliková

429,99 €

28.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH 429,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Adriana Pavliková, Marcela Rabatínová, Elena Semanová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Byt nájomná zmluva

ID: 77/2022 – Monika Belušová

28.12.2022

Začiatok účinnosti 28.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Monika Belušová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učebni a knižnice v ZŠ Kuzmice

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

22.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 20.12.2022

Dátum podpísania 21.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kuzmice v roku 2022 na opravu zvonov s Gréckokatolíckou cirkvou

ID: 79/2022 – Obec Kuzmice

1 000,00 €

20.12.2022

Začiatok účinnosti 20.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 130, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 31952437

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 20210512

ID: 75/2022 – Novicom s.r.o

14.12.2022

Začiatok účinnosti 14.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Novicom s.r.o

Dodávateľ - Sídlo 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 76/2022 – Juraj Kušnirik

141,21 €

13.12.2022

Začiatok účinnosti 13.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH 141,21 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Juraj Kušnirik

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príkazná zmluva

ID: 74/2022 – Mária Sitárová

200,00 €

9.12.2022

Začiatok účinnosti 9.12.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 9.12.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Mária Sitárová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 73/2022 – Mária Malinová

174,84 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.12.2022

Suma s DPH 174,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Mária Malinová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy