Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Bližšie informácie na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cielene-investicie-zst-kuzmice-stanicne-zabezpecovacie-zariadenie.

V papierovej forme dokumentácia k nahliadnutiu na Obecnom úrade u p. Farkašovej