Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Kuzmice Hlavná 286/126 076 12 Kuzmice

IČO: 00331643
DIČ: 2020773458

Číslo účtu:
SK5502000000000002224622

056/66 85 491
obec@kuzmice.eu
Facebook stránka

Úradné hodiny

Pon  8.00 -12.00 13.00-16.00
Ut  8.00 -12.00 13.00-16.00
Str  8.00 -12.00 13.00-16.30
Štv  8.00 -12.00 13.00-16.00
Pia  8.00 -12.30

Ing. Agáta Vysokajová

Hlavný Kontrolór

hk@kuzmice.eu 056/67 91 206

Mgr. Zlatica Gajdošociová

Matrika, evidencia obyvateľov

matrika@kuzmice.eu 056/67 91 206

Viera Farkašová

Dane a stavebný úrad

dane@kuzmice.eu 056/66 85 491

Bc. Silvia Bičková

Pokladňa a účtovníctvo

uctovnictvo@kuzmice.eu 056/66 85 490

Peter Bičko

Správa IT a civilná ochrana

it@kuzmice.eu 0908177725

Marián Takáč

Správa a údržba budov

0903623126

Ľuboš Begala

Zberný dvor

+421 910 339 671

Terénna sociálna práca

Mgr. Jana Mlynárová

Terénna sociálna pracovníčka

Lucia Vrbovská

Terénna pracovníčka

tsp@kuzmice.eu 0911 334 074