Preskočiť na obsah

Kontakt

Obec Kuzmice
Hlavná 286/126
076 12 Kuzmice

IČO : 00331643
DIČ: 2020773458
Číslo účtu:  SK55 0200 0000 0000 0222 4622

Telefón: 056/66 85 491

E-mail: obec@kuzmice.eu

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Piatok 8.00 – 12.30

Ing. Agáta Vysokajová

Hlavný Kontrolór

hk@kuzmice.eu 056/67 91 206

Mgr. Zlatica Gajdošociová

Matrika, evidencia obyvateľov

matrika@kuzmice.eu 056/67 91 206

Viera Farkašová

Dane a stavebný úrad

dane@kuzmice.eu 056/66 85 491

Bc. Silvia Bičková

Pokladňa a účtovníctvo

uctovnictvo@kuzmice.eu 056/66 85 490

Peter Bičko

Správa IT a civilná ochrana

it@kuzmice.eu 0908177725

Marián Takáč

Správa a údržba budov

0903623126

Ľuboš Begala

Zberný dvor

+421 910 339 671

Terénna sociálna práca

Mgr. Jana Mlynárová

Terénna sociálna pracovníčka

Lucia Vrbovská

Terénna pracovníčka

tsp@kuzmice.eu 0911 334 074