Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice

Vyvesené
10. júl 2018
Upravené
07. mar 2021
Kategória