Oznámenie o súčinnosti pri vykonávaní geodetických činosti na území obce Kuzmice

Vyvesené
28. máj 2020
Zvesené
13. jún 2020
Upravené
06. mar 2021
Kategória