Vodárenská spoločnosť oznam

Vyvesené
23. jún 2021
Zvesené
24. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Oznam !

Vodárenská spoločnosť prosí občanov obce Kuzmice, aby si skontrolovali svoje vodomerné šachty. Aj po odstránení poruchy evidujú nadmerné odbery vody. V prípade, poruchy prosím kontaktujte obecný úrad alebo priamo vodárenskú spoločnosť na čísle 056/671 24 20.

Ďakujeme