Žiadosť o predlženie platnosti územného rozhodnutia

Vyvesené
25. jan 2019
Upravené
07. mar 2021
Kategória