Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce

Vyvesené
27. apr 2021
Zvesené
14. máj 2021
Upravené
01. máj 2021
Kategória