Okresný úrad Trebišov Pozemkový a lesný odbor – Výzva na udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov v nezaburinenom stave.

Vyvesené
06. máj 2021
Zvesené
06. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória