VSD – plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vyvesené
24. jún 2021
Zvesené
24. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória