Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 29.6.2021 o 16.30hod.

Vyvesené
25. jún 2021
Zvesené
29. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória