Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Kuzmice.

14. kolo testovania na Covid-19

Oznámenie k skríningovému testovaniu č.14 Dátum : 1.5.2021 Sobota Miesto : Základná škola Kuzmice – Telocvičňa Pozor zmena času !!!!! 8:00 – 12.00 13:00 – 15.00 Odporúčame sledovať kamerový záznam, ktorý bude zverejnený na obecnej stránke a Facebookovej skupine Kuzmice.

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky začína od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021 asistované sčítanie obyvateľov. Kto sa doteraz nesčítal sám elektronicky, je povinný sčítať sa. Sčítať sa môžete prostredníctvom stacionárneho asistenta v kontaktom mieste – t.j obecný úrad Kuzmice, alebo máte možnosť využiť pomoc mobilného asistenta, ktorý… Čítať viac

Naživo testovanie Covid-19 Kuzmice 24.4.2021

Živé vysielanie spred testovacej miestnosti v Základnej škole Kuzmice. Link na youtube : https://youtu.be/NTrIIEt-678 Časy testovania 8:00 – 12.00 13:00 – 17.30 18:00 – 20:00 Od pondelka 26.4.2021 bude otvorená základná škola pre všetky ročníky ! Žiaci, ktorí neabsolvovali kloktací test musia mať test antigénový. Taktiež rodičia, ktorých detí navštevujú Základnú alebo materskú školu musia… Čítať viac

13 kolo testovania na Covid-19

Dátum : 24.4.2021 ( sobota ) Miesto : Základná škola Kuzmice – Telocvičňa Čas 8:00 – 12.00 13:00 – 17.30 18:00 – 20:00 Je potrebné sledovať kamerový záznam, ktorý bude zverejnený na obecnej stránke a facebokovej skupine Kuzmice. Budúci týždeň bude otvorená základná škola pre všetky ročníky ! Žiaci, ktorí neabsolvovali kloktací test musia mať… Čítať viac

12.kolo testovania v obci Kuzmice,ktoré sa uskutoční 17.04.2021

Dátum : 17.4.2021 ( sobota ) Miesto : Základná škola Kuzmice – Telocvičňa Čas 8:00 – 12.00 13:00 – 17.30 18:00 – 20:00 Na stránke obce bude zverejnený kamerový živí prenos s pred testovacej miestnosti. Alebo si môžte pozrieť prenos vo facebookovej skupine Kuzmice Pre upozornenie … test je platný 14 dní, ALE LEN DO PRÁCE ! V čiernych a bordových… Čítať viac

11.kolo testovania v obci Kuzmice 10.04.2021

Dátum : 10.4.2021 ( sobota ) Miesto : Základná škola Kuzmice – Telocvičňa Čas  8:00 – 12.00        13:00 – 17.30        18:00 – 20:00 Odporúčame sledovať kamerový záznam, ktorý bude zverejnený na obecnej stránke a Facebookovej skupine Kuzmice. Pre zníženie mobility Vás chcem poprosiť aby sa testovania zúčastnili len osoby, ktoré potrebujú… Čítať viac

Oznam !

Tento týždeň sa na Veľký Piatok a na Bielu Sobotu testovať u nás v Kuzmiciach nebude. V prípade, že súrne potrebujete test môžte sa po telefonickom dohovore objednať u pána doktora Mareka Gajdošociho a on Vás po dohode termínu otestuje.  (od pondelka – do štvrtka)

Sčítanie obyvateľov k 29.3.2021

Sčítanie obyvateľstva je štatistické zisťovanie osobných, sociálnych a ekonomických údajov osôb k určitému okamihu obyčajne raz za 10 rokov. Vykonáva sa tradične v Európe, ale aj v iných štátoch sveta. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa… Čítať viac

Terénna sociálna práca

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK Identifikácia projektu Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os:5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít Špecifický cieľ: ITMS2014+:3120515C909 Číslo zmluvy o spolupráci :USVRK – OIP -2017/000572-001 Doba realizácie: 1.8.2017 – 31.10.2019zmluva-o-NFP Ciele projektu:      Terénna sociálna práca v obci je súčasťou starostlivosti o uspokojovanie potrieb obyvateľov obce , vrátane špecifických potrieb vylúčenej komunity… Čítať viac