Preskočiť na obsah

Symboly obce

Od roku 2002 vlastní obec symboly – erb a vlastnú vlajku. Podkladom pre návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1780 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Na pečati s kruhopisom KOZMA 1780 je vyobrazený na pôde, resp. na pažiti ihličnatý strom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa stal východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Erb obce Kuzmice : V zelenom poli štítu zo striebornej (bielej) pažite vyrastajúci strieborný (biely) ihličnatý strom. Ideový návrh PhDr. Peter Konya, grafický návrh firma L.I.M. Prešov. Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odpovedala na žiadosť obce na schválenie takto : „Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Kuzmice a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a zapísanie do heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe. V zelenom štíte z pažite vyrastajúci strom s troma stupňami šikmých ihličnatých vrstiev, všetko strieborné.“

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (3/7) bielej (1/7) a zelenej (3/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce boli posvätené 14. júla 2002. Od tej doby sa používajú.

Erb

Vlajka

Pečať