Preskočiť na obsah

Folklórny súbor Vidumaňec

Folklórna skupina Vidumaňec je veľmi mladá, vznikla v máji 2003 zo skupiny žien a dievčat. Spolu bolo 13 speváčok a ľudová hudba, ktorú tvorilo 5 rómskych hudobníkov. V jeseni pribudla aj mužské spevácka skupina – sedem chlapov. Prvé spoločné vystúpenie mali na Vianočné pastorále v decembri 2003. V takej zostave skupina pracovala až do roku 2007.  V roku 2008 v jarných mesiacoch ľudová hudobná skupina zanikla z dôvodu úmrtia jedného z členov. Skupina pokračovala v speve doprevádzaná akordeónom.

Z rozprávania zakladateľky a vedúcej súbory Mgr. Bernardíny Stoklasovej vyberáme : Folklórna skupina Vidumaňec vznikla v máji 2003. V tom čase bola sprevádzaná ľudovou cimbalovou hudbou, ktorá bola zložená z rómskych obyvateľov Kuzmíc : za cimbalom hral Tancoš Milan, za basou Tancoš Slavomír, na akordeóne hral Kináč – Kičin Jaroslav. Z Nižného Žipova prvé husle – primáša – mal na starosti Cichý František a druhé husle Cichý Ján. Hudbu založil Kurilec Miroslav. Hudobné nástroje ako je cimbal a basa zakúpil Obecný úrad v Kuzmiciach. Po roku to pán Kurilec vzdal a nechal hudobnú skupinu. Osobne som oslovila ženy a dievčatá z dediny, o ktorých som vedela, že svojím pekným hlasom by mohli prispieť k vzniku speváckej skupiny.

Začiatky boli ťažké, pretože si toto všetko vyžadovalo veľmi veľa voľného času, ale neskôr keď videli plody svojej práce, tešilo ich to. Bolo nutné zohnať nejaké kroje. Tak som navštívila staršie ženy z dediny a oni nám darovali pišušové kabaty a na hlavu šatky – hatlasky a chustky (pani Semanová Anna, Ňomarkiová Anna, Dudičová Anna, Vašková Helena Bog., Vysokaiová Mária a iné ženy). Sú to veľmi vzácne kusy oblečenia, ktoré máme dodnes a mnohí nám ich závidia. Konte, blúzky, spodničky /bigľoše/ a vesty /lajbiky/, zastieri pre ženy a neskôr aj kroje pre mužov, som ušila za pomoci zlatých rúk mojej mamy Vaškovej Márie, ktorá má podporovala všemožne a pomáhala mi vo všetkom aj morálne.  Jej vďačím aj za drvivú väčšinu piesní nášho repertoáru. Každú pieseň zo svojej mladosti, ktorá jej napadla hneď zaznamenávala na kúsky papiera a ja som ich prepisovala pre skupinu. Takže náš repertoár tvoria piesne, ktoré spievali naši starí otcovia a mamy pri rôznych príležitostiach, ako boli vitie vienka, svadby, pridany, krstiny, priadky a pod. z našej dediny i okolia. Ocenili to hlavne porotcovia pri rôznych súťažiach a vystúpeniach.

Prvý spevácku skupinu, ktorá prvýkrát reprezentovala našu obec v Brezine na folklórnych slávnostiach v júli 2003, tvorili iba ženy a dievčatá – patrili sem Stoklasová Bernardína staršia, Bučková Erika, Mačajová Bernardína staršia, Burčíková Andrea, Stoklasová Bernardína, Fabianová Renáta mladšia, Tóthová Lucia. Neskôr v jeseni som sa pokúsila rozšíriť okruh spevákov o mužskú spevácku skupinu. Oslovila som chlapov z dediny a podarilo sa. Spievali v nej Veréb Július, Stoklas Ladislav, Horňák Marek, Nináč Jozef, Socha Ján, Vaško Jozef, Lašák Slavomír, Šimko Ján (1 rok). Bolo to aj z toho dôvodu, že v decembri v roku 2003 na podnet pracovníčky – našej rodáčky pani Cibákovej Gabriely, Regionálne osvetové stredisko Trebišov usporiadalo v Kuzmiciach Vianočné pastorále, aby folklórnu skupinu Vidumaňec dostalo do povedomia. Toto vystúpenie zanechalo obrovský duchovný zážitok u obyvateľov nielen Kuzmíc, ale aj z okolitých obcí ako je Slivník a Brezina, ktorí sa jej tiež zúčastnili. Mnohým, ale hlavne starším občanom sa objavili slzy radosti na tvári a oživilo ich spomienky na detstvo a mladosť.

Ochotne nám pomohli pri nacvičovaní vianočného programu – Štedri večer – zvyky, koledy a vinše, ktoré mali zaužívané naši predkovia aj starší občania z Kuzmíc. Pomohli nám vytvoriť rodinu. Bol to pán Dudič Juraj a Oberlová Mária. Neskôr pri pásme Pridany aj pán Horňák Štefan. Obidve spevácke skupiny sa vzmáhali a vytrvalo chodili na pravidelné skúšky do kultúrneho domu, kde sme mali uložené aj hudobné nástroje. To všetko na úkor svojho voľného času. Predstavenstvo obecného úradu pod vedením pána starostu Jána Geňa nás v tejto činnosti podporovalo a stále podporuje. V roku 2005 nám v Hrani dali ušiť čižmy a v roku 2008 sme dostali pepitovú látku na kroje. Šila ich moja mama so mnou a plisovali nám ich v Prešove.

V roku 2006 na akordeóne namiesto Kináč – Kičina Jaroslava v ľudovej hudbe hral Ing. Geňo Dušan. No po tragickej nehode zomrel v novembri v tom istom roku. V tomto roku sa vymenili aj hráči na basu. Tancoša Slavomíra vymenil jeho brat Tancoš Miroslav. V roku 2007 sa Kináč – Kičin J. vrátil naspäť a hudba účinkovala do septembra toho istého roku. V tom miesiaci totiž náhle zomrel cimbalista Tancoš Milan a z toho dôvodu ľudová hudba zanikla. Folklórna spevácka skupina spievala bez doprovodu.

Na jar v 2008 som poprosila pána Buzinkaja Jána zo Sečoviec o pomoc a on ponuku prijal. Ochotne a obetavo sa zúčastňuje skúšok i vystúpení, ktoré skupina Vidumaňec absolvuje a je ich chvála Bohu neúrekom. Na vystúpenia musíme obetovať hlavne letné nedeľné odpoludnia od jari do neskorej jesene, začo všetkým členom patrí za vytrvalosť obdiv a vďaka. Veľkým poďakovaním a odmenou je nám radosť, úsmev, potlesk a pekné slovo divákov z nášho kultúrneho prejavu všade tam, kde reprezentujeme našu obec a ľudové tradície a bohatstvo našich i starých rodičov. Členovia skupiny sa obmenili, ale tí skalní zostali.

Teraz ženskú spevácku skupinu tvorí : vedúca Mgr. Stoklasová Bernardína staršia, Ing. Rabatinová Marcela, Urmacherová Mária, Mačajová Bernardína staršia, Herteľová Helena, Bučková Erika, Levkivová Anna, sólistka – Stoklasová Bernardína mladšia, Nináčová Simona, Marcinová Dominika.

Mužskú sprvácku skupinu tvoria : Vereb Július, Socha Ján, Stoklad Ladislav, Nináč Jozef, Horňák Marek, sólista – Tóth Štefan, Vysokai Michal. Skúšky máme raz týždenne a podľa potreby aj 3-krát do týždňa vždy večer, v priestoroch materskej školy.

Samotné vystúpenia a úspechy

Zúčastňujeme sa rôznych folklórnych vystúpení po okolitých obciach ako je Úpor, Nižný Žipov, Brezina, Slivník, Novosad, Hraň, Kalša, Tŕňa, Borša, Vojčice, Kysta, Veľaty, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Lastovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Pozdišovce a iné, Dom dôchodcov v Trebišove, Múzeum a Mestské kultúrne stredisko Trebišov – Vianočné trhy a Fašiangy. V Slanci na súťaži „Špivanečky mojo“ sme sa umiestnili na 2. mieste. V roku 2006 na okresnej súťaži folklórnych skupín kategória „pásma“ sme získali 2. miesto za pásmo Pridany, v tom istom roku v kategórii sólisti speváci sa členka skupiny Vidumaňec Stoklasová Bernardína ml. umiestnila v striebornom pásme. V roku 2007 sa ženská a mužská spevácka skupina umiestnila v zlatom pásme, v roku 2008 s pásmom „Vareňe lekváru“ sa naša zmiešaná skupina umiestnila v striebornom pásme. Ďalší rok sa ženská spevácka skupina umiestnila v zlatom pásme s postupom na krajskú súťaž, ktorá sa konala v Smižanoch, kde sme sa umiestnili v bronzovom pásme. V tom istom roku na okresnej súťaži v kategórii sólisti sa člen skupiny Vidumaňec Tóth Štefan umiestnil v bronzovom pásme. Organizátorom všetkých týchto súťaží je ROS Trebišov. Svojím spevom reprezentujeme a potešujeme aj na „Dňoch Košíc“ začo nám bol udelený Ďakovný list predstavenstva „Klubu Zemplínčanov v Košiciach.“ Zemplínske spevy sme reprezentovali na jarmoku v Banskej Bystrici, vo Veľkom Folkmári a v Maďarsku. Cirkevnoslovanskými piesňami každý rok potešujeme na Vianočné pastorále po okolitých obciach a v roku 2009 sme boli aj v Maďarsku. Našim prianím je pri každom vystúpení potešiť srdcia prítomných a tým starším pomôcť pri oživení spomienok na mladosť.

V súčasnosti skupina pripravuje piesne na nahrávku prvého CD, ktoré sa má uskutočniť v mesiaci február 2010. To znamená, že CD bude vydané do pripravovanej oslavy 740. výročia prvej zmienky o obci.

Sedmokráska

Pri ZŠ pracuje aj detská folklórna skupina „Sedmokráska“ od roku 2001, ktorá nám vychovala a stále vychováva ďalších členov pre Vidumaňec. (Stoklasová Bernardína, Fabianová Renáta, Tóthová Lucia, Lukáčová Miroslava, Migeľová Lucia, Nináčová Simona, Bičková Erika, Marcinová Dominika). V tejto skupine pracujú ako dievčatá, tak aj chlapci, ktorí si týmto spôsobom budujú lásku k ľudovej tvorbe a umeniu, k zachovávaniu zvykov a tradícií našich predkov na dedine.

Zúčastňujú sa pravidelne na stavaní mája na Rusadľa v obci a na všetkých akciách, ktoré obec i škola poriada. Napr. Úcta k staršín, Červený kríž, Deň matiek, Deň učiteľov a pod., kde svojím programom potešujú srdcia svojich rodičov i starých rodičov. Sú niekoľkonásobní držitelia prvého miesta a iných ocenení okresných súťaží usporiadaných CVČ a ROS v Trebišove. Sedmokráska pracuje pod vedením Mgr. Stoklasovej.