Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 29.3.2023

Suma s DPH 469,70 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ LEŠKANIČ Dušan

Dodávateľ - Sídlo Orgovánová 1493, 078 01 Sečovce

Dodávateľ - IČO 35480653

Prílohy

Popis

Doprava Nowý Targ 23.3.2023-kl. dôchod.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 27.3.2023

Suma s DPH 600,00 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Medzinárodná autobusová doprava

Dodávateľ - Sídlo Letná 2113, 093 02 Hencovce

Dodávateľ - IČO 40998169

Prílohy

Popis

Doprava Nowý Targ 23.3.2023 -kl. dôchod.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 24.3.2023

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Vodné 20.9.2022-16.03.2023, Hlavná 204

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 24.3.2023

Suma s DPH 397,28 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Vodné 20.9.2022-16.3.2023-zdr.str,.ihr.,

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 24.3.2023

Suma s DPH 1 119,11 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Vodné 15.12.2022 – 16.03.2023 kultúrny d

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 23.3.2023

Suma s DPH 3,98 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Popl. za telekom. služby 22.2.-21.3.2023

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 22.3.2023

Suma s DPH 799,91 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Martin Takáč - ElektroRev

Dodávateľ - Sídlo Za Kostolom 41/21, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 53479866

Prílohy

Popis

zriadenie elektrickej prípojky p.č. 401

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 22.3.2023

Suma s DPH 420,00 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ LUPO-GEO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jána Husa 1460/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36587656

Prílohy

Popis

Vyhot. geometr. plánu p.č. 1221/3,1221/4

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 21.3.2023

Suma s DPH 648,82 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ NB Solutions s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 272, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 51027500

Prílohy

Popis

materiál-ihrisko

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 20.3.2023

Suma s DPH 262,54 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ NOVICOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slivník 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

Prílohy

Popis

Výkony nákladným vozidlom-TATRA T815

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 20.3.2023

Suma s DPH 262,54 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ NOVICOM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slivník 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

Prílohy

Popis

výkony nákladným vozidlom-TATRA T815

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 20.3.2023

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

vrecia čierne 120L 100ks