Preskočiť na obsah

Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolícka farnosť Uspenia Presvätej Bohorodičky v Kuzmiciach

Prvým gréckokatolíckym farárom bol Teodor Šimšaj, ktorý spravoval farnosť v čase výstavby kostola a mal veľkú zásluhu na jeho stavbe. Ďalším kňazom bol Anton Mihalovič, ktorý pôsobil v Kuzmiciach od roku 1925 až 1951. Potom ho nahradil Oliver Žatkovič, ktorý bol na tomto poste 9 rokov. Jeho nástupcom bol Juraj Koca, ktorý tu pôsobil do roku 1968. Do začiatku 70. rokov bol na čele farnosti Anton Mihalovič.

Prvým titulárnym kanonikom bol Vasilčák Imrich, ktorý bol ordinovaný 12.7.1944. V rokoch 1944 – 1945 pôsobil ako administrátor farnosti v obciach Puzňakovce a Haňkavica. Ďalších 5 rokov bol administrátorom farnosti v obci Vyrava. V rokoch 1950 – 1968 bol mimo pastorácie. Od 1968 do 1970 pôsobil ako administrátor farnosti Dvorianky a od roku 1970 do roku 1996 mal funkciu administrátora farnosti v obci Kuzmice. V rovnakom roku 1970 zastával aj pozíciu okresného dekana trebišovského dekanátu. Od roku 1996 bol na odpočinku a neskôr, v 2007 zomrel.

Po o. Imrichovi nastúpil na farnosť o. Miroslav. Pohár Miroslav bol ordinovaný 29.6.1996 a v roku 1996 zastával funkciu administrátora farnosti Kuzmice.  O rok neskôr sa stal farárom a pôsobil v Kuzmiciach až do roku 2008. V danom roku bol stanovený za farára v Sečovciach a nestala ďalšia zmena v kuzmickej farnosti.

Jeho následníkom bol Keruľ – Kmec Štefan, ktorý bol ordinovaný 19.6.1994. Najprv pôsobil ako administrátor farnosti Porostov a Vyšné Nemecké v rokoch 1994 – 1998. V roku 1994 bol členom pastoračnej komisie Prešovskej eparchie. V 1998 bol stanovený za farára v Sečovciach, bol aj predsedom rady pre rodinu a mládež GKAE – sekcia pre mládež a v rovnakom roku bol aj zástupcom GKAE v Rade pre rodinu a mládež KBS – sekcia pre mládež. O 5 rokov sa stal členom výboru spolku svätého Cyrila a Metoda. Od roku 2008 zastáva funkciu farára Kuzmíc. V 2011 sa stal predsedom Komisie pre mládež košickej eparchie a zástupcom košickej eparchie v Rade pre mládež a univerzity KBS.

www.uspenie.sk