Preskočiť na obsah

Rímskokatolícka Cirkev

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Na mieste terajšieho kostola stál v 18. storočí starý katolícky kostol, ktorý bol v roku 1730 vo veľmi zlom stave a preto bol zbúraný a následne sa vystavala drevená zvonica. Na jej mieste sa postavil terajší kostol, ktorého výstavba začala v roku 1904 pod vedením staviteľa Istvána Forgátcha, podľa plánov staviteľa Jána Baloga. Kostol je postavený v neogotickom štýle a vysvätený bol 2. júla 1905 a zasvätený bol Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

V roku 1905 bol zadovážený veľký zvon. Tento bol počas prvej svetovej vojny v roku 1916 zabavený pre vojnové účely. Malý zvon ostal a z finančných darov veriacich bol v roku 1928 zakúpený nový zvon. Maľby v kostole boli z roku 1928 a boli ohodnotené v cene 17 000 korún vtedajšej meny. maľbu realizoval Mikuláš Jordan z Prešova.


Rímskokatolíckymi farármi od roku 1903 boli:                                              

 • Sokolský Bartolomej
 • Sedlák Eduard
 • Sedlák Vojtech (1940 – 1945)
 • Šarocký František (1945 – 1947)
 • Džupina Karol (1947 – 1950)
 • Blaščik Roman (1950)
 • Glinský Ján (1950 – 1970)
 • Záles Ján (1970 – 1993)
 • Mager Jozef (1993 – 2003)
 • Čelár Igor (2003 –
 • Sčerba Stanislav
 • Bašista Matúš

Kontakt

Farský úrad Slivník

Kňaz : PaeDr Matúš Bašista

Tel : 056/668 42 34

Mob : 0915 962 693

Email : rkfarnostslivnik@gmail.com