Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Zverejnené

Smernica o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343-2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

7.9.2020