Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

ID: 26/2023 – Obec Kuzmice

130,00 €

24.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.3.2023

Suma s DPH 130,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Trebišov

Objednávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 204, 075 25 Trebišov

Objednávateľ - IČO 00331996

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.

ID: 2023000540 – Obec Kuzmice

97,50 €

24.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.3.2023

Suma s DPH 97,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Košice

Objednávateľ - Sídlo Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ

Objednávateľ - IČO 00691135

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie – Športový klub Kuzmice

ID: 25/2023 – Športový klub Kuzmice

160,00 €

15.3.2023

Začiatok účinnosti 16.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 160,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Športový klub Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 42112800

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie – Športový klub Kuzmice

ID: 24/2023 – Športový klub Kuzmice

10 000,00 €

15.3.2023

Začiatok účinnosti 15.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 10 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Športový klub Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 42112800

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: 23/2023 – Východoslovenská energetika a.s.

15.3.2023

Začiatok účinnosti 7.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 20210512

ID: 75/2022 – Novicom s.r.o

8.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Novicom s.r.o

Dodávateľ - Sídlo 61, 076 12 Slivník

Dodávateľ - IČO 36591891

Prílohy

Dodatok č.6 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

ID: 22/2023 – NATUR-PACK

3.3.2023

Začiatok účinnosti 3.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 31/7 zo dňa 01.07.2007

ID: 21/2023 – Karolína Pčolínska - Karolína

7.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Karolína Pčolínska - Karolína

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva byt na rok 2023

ID: 20/2023 – Miroslava Vasiľová

279,30 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 1.1.2023

Suma s DPH 279,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Miroslava Vasiľová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva byt na rok 2023

ID: 19/2023 – Andrej Adamčík

269,80 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 1.1.2023

Suma s DPH 269,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Andrej Adamčík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva byt na rok 2023

ID: 18/2023 – Terézia Ľochová

250,80 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 1.1.2023

Suma s DPH 250,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Terézia Ľochová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva byt na rok 2023

ID: 17/2023 – Petronela Lévaiová

254,30 €

30.1.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 1.1.2023

Suma s DPH 254,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Petronela Lévaiová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy