Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0901 2019 / OBEC

ID: 64/2022 – KOSIT a.s.

22.11.2022

Začiatok účinnosti 22.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nakladaní z odpadmi

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: 63/2022 – AS EKO s.r.o.

16.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ AS EKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stanična143/34, 076 15 Veľaty

Dodávateľ - IČO 47432063

Prílohy

Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511

ID: 62/2022 – Úrad vlády Slovenskej republiky

16 260,00 €

24.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH 16 260,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva č. 61/2022

ID: 61/2022 – Obec Kuzmice

200,00 €

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Baran Dominik

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve Futbalový klub Kuzmice

ID: D1-2022 – Obec Kuzmice

4 000,00 €

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.10.2022

Suma s DPH 4 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Športový klub Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 42112800

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva Futbalový klub Kuzmice-dotácia

Kúpno-predajná zmluva šrot

ID: 60/2022 – Obec Kuzmice

100,00 €

6.10.2022

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jozefína Rácová

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva šrot

ID: 59/2022 – Obec Kuzmice

100,00 €

6.10.2022

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ladislav Stoklas

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva šrot

ID: 58/2022 – Obec Kuzmice

100,00 €

6.10.2022

Začiatok účinnosti 6.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ján Baran

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Príkazná zmluva

ID: 57/2022 – Ing.Ján Buzinkai

30.9.2022

Začiatok účinnosti 30.9.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Ing.Ján Buzinkai

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k nájomnej zmluve č.K56/2022

ID: K56/2022D – Pástorová Alena

27.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Pástorová Alena

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva byt Pástorová

Dodatok k nájomnej zmluve č.K55/2022

ID: K55/2022D – Vasilová Miroslava

27.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Vasilová Miroslava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva byt Vasiľová

Dodatok k nájomnej zmluve č.K53/2022

ID: K53/2022D – Vincejová Iveta

27.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Vincejová Iveta

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Nájomná zmluva byt Vincejová