Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.7 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

ID: 25/2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

24.6.2022

Začiatok účinnosti 24.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

GVP Kúpna zmluva

ID: 12/2022 – GVP

10.6.2022

Začiatok účinnosti 26.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ GVP, spol. s r.o. Humenné

Dodávateľ - Sídlo Tolstého 1, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 36446190

Prílohy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR zmluva č.322 07500

ID: 11/2022 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovová 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie deti mládeže – Trebišov

ID: 9/2022 – Obec Kuzmice

10.5.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 4.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Trebišov

Objednávateľ - Sídlo M.R.Štefánika, 075 25 Trebišov

Objednávateľ - IČO 00331996

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

DODATOK č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/290

ID: Dodatok č.6 KŽP-PO4-SC431-2015-6/290 – Obec Kuzmice

4.5.2022

Začiatok účinnosti 5.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Objednávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Objednávateľ - IČO 42 181 810

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Dodatok-č.2-Výstavba materskej školy v obci Kuzmice

ID: 6/2022 – Obec Kuzmice

623 863,75 €

3.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH 623 863,75 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Objednávateľ - Sídlo Pribinová 2, 812 72 Bratislava

Objednávateľ - IČO 00151866

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice r.2022

ID: 7/2022 – PREMIUM BVK s.r.o.

27.4.2022

Začiatok účinnosti 27.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ PREMIUM BVK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany

Dodávateľ - IČO 52168956

Prílohy

Zmluva č. 9/2022/CO o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v z.n.p.

ID: 09/2022 – Ing.ján kočiš -BEPOP

25.4.2022

Začiatok účinnosti 25.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Ing.ján kočiš -BEPOP

Dodávateľ - Sídlo Ľud.Kukorelliho 167/1, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 45005168

Prílohy

Nájomná zmluva byt Vysokai

ID: 283/9 – Obec Kuzmice

25.4.2022

Začiatok účinnosti 13.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 13.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy

Zmluva Futbalový klub Kuzmice-dotácia

ID: 1/2022 – Športový klub Kuzmice

8 000,00 €

5.4.2022

Začiatok účinnosti 4.4.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 4.4.2022

Suma s DPH 8 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Športový klub Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 42112800

Prílohy

Príkazná zmluva Vaško

ID: 2/2022 – Jozef Vaško

360,00 €

25.3.2022

Začiatok účinnosti 25.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 360,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Jozef Vaško

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0901 2019/OBEC

ID: ZM-KO-OD-19-0901 2019/OBEC – KOSIT a.s.

15.3.2022

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavová 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu