Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva výkup pozemkov

ID: 71/2022 – Gizelová Irena

262,25 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 262,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Gizelová Irena

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 70/2022 – Anna Tóthová

29,00 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 29,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Anna Tóthová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 69/2022 – Anna Tóthová

5,00 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 5,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Anna Tóthová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 68/2022 – Štefan Vincej

87,42 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 87,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Štefan Vincej

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva výkup pozemkov

ID: 67/2022 – Martin Tóth

247,13 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH 247,13 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Martin Tóth

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve č.PHZ-OPK1-2018-003091 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ID: 65/2022 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Dodatok č.1 k zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003554 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 07.11.2018

ID: 66/2022 – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova ulica č.2, 812 72 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Príkazná zmluva Vysokai

ID: 72/2022 – Michal Vysokai

350,00 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 6.12.2022

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Michal Vysokai

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0901 2019 / OBEC

ID: 64/2022 – KOSIT a.s.

22.11.2022

Začiatok účinnosti 22.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nakladaní z odpadmi

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: 63/2022 – AS EKO s.r.o.

16.11.2022

Začiatok účinnosti 16.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ AS EKO s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stanična143/34, 076 15 Veľaty

Dodávateľ - IČO 47432063

Prílohy

Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511

ID: 62/2022 – Úrad vlády Slovenskej republiky

16 260,00 €

24.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.9.2022

Suma s DPH 16 260,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Kuzmice

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Objednávateľ - IČO 00331643

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Kúpno-predajná zmluva č. 61/2022

ID: 61/2022 – Obec Kuzmice

200,00 €

7.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Baran Dominik

Dodávateľ Obec Kuzmice

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice

Dodávateľ - IČO 00331643

Prílohy