Preskočiť na obsah

GDPR

Čo znamená skratka GDPR?

GDPR je skratka z výrazu „General Data Protection Regulation“. Ide o reguláciu digitálneho súkromia, ktorá bola uvedená do platnosti 25. mája 2018. V princípe ide o zosúladenie viacerých legislatív používaných v celej EÚ.

V praxi to znamená, že všetky subjekty a spoločnosti, ktoré pracujú s osobnými údajmi, budú musieť prispôsobiť zber a samotné využívanie osobných údajov tejto novej regulácii. Taktiež budú musieť zabezpečiť ochranu týchto údajov.

Za porušenie pravidiel v rámci GDPR bude hroziť pokuta 20 miliónov eur alebo 4 % z obratu.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov :

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

PP PROTECT s.r.o.

zodpovednaosoba@ppprotect.sk

0907 925 060

 Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce

Dokumenty tu: https://ppprotect.sk/dokument/obec-kuzmice/