Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

O B E C   K U Z M I C E,

Hlavná 286/126, 076 12  Kuzmice

Špeciálny spôsob hlasovania pri nariadenej karanténe alebo izolácie z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania výlučne telefonicky zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu v úradných hodinách.

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022, najneskôr v piatok 28.10.2022 do 12. hodiny.

Telefónny kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

056/66 85 491

V Kuzmiciach, dňa 20.10.2022