Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy