Fotogaléria

Antigénové testovanie 11.2020

Vitamínove balíčky pre seniorov

Skríningové testovania

Revitalizácia ihriska 2020

Výročná schôdza DHZ 2020

Priprava rúšok pre obyvateľov obce Marec 2020

Družba Kuzmice 2019

Kuchyňa obecný úrad 2019

Výlet Nýdeďháza 2019

Športový deň 7.9.2019

Hasičský protipovodňový vozík 2018

Veľkonočná výzdova 2018

Jesenná výzdoba 2018

Mikuláš 2018

Čistenie Roňvy od nánosu ľadu 2017

Čistenie skládok 2017

Prerábka školských šatní 2017

Stavanie vianočného stromčeka 2017

Športový deň 2017

Turnaj v ping pongu 2017

Úcta k starším 2017

kompletný album tu:

Obecný ples 2016

Opekačka rodín s deťmi 2016

DHZ v obci Trhovište 2016

Úcta k starším 2016

kompletný album tu:

Mikuláš 2016

kompletný album tu:

Zdobenie stromčeka 2016

kompletný album tu:

Turnaj v ping pongu 2016

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

kompletný album tu:

Družba Kuzmice – Kuzmice

kompletný album tu:

Stavanie Mája 2016

kompletný album tu:

Ukončenie leta 2016

kompletný album tu:

Súťaž dobrovoľných hasičov 2016

kompletný album tu:

Smejko a Tanculienka 14.12.2015

kompletný album tu:

Stavanie Mája 2015

kompletný album tu:

Preberanie hasičského auta 6. februára 2016

kompletný album tu:

Kuzmice ples 2016

Kompletný album tu:

Foto obce

Adventný veniec

Historické fotky Kuzmice

Nová kotolňa 10 bytová jednotka

Oplotenie cintorína

Preberanie Hasičského vozidla

Rekonštrukcia OU

Rekonštrukcia topných rozvodov ZŠ

Sanovanie bytovky pri pošte

Strecha cintorín

Výstavba cesty a rigolu Potočná

Výstavba Kompostoviska a nový traktor

Výstavba Materskej školy

Výstavba WorkOutového ihriska

Výstavba zberného dvora

Základná škola toalety

Žiaci MŠ na obecnom úrade

Kotolňa a strecha Základná škola

Trebišovská asfaltovanie cesty

Výstavba Multifunkčného ihriska

Výstavba zberného dvora

Zverejnené 7. marca 2021.
Upravené 9. apríla 2021.