Preskočiť na obsah

Fotogaléria do roku 2016

Obecný ples 2016

Opekačka rodín s deťmi 2016

DHZ v obci Trhovište 2016

Úcta k starším 2016

kompletný album tu:

Mikuláš 2016

kompletný album tu:

Zdobenie stromčeka 2016

kompletný album tu:

Turnaj v ping pongu 2016

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

kompletný album tu:

Družba Kuzmice – Kuzmice

kompletný album tu:

Stavanie Mája 2016

kompletný album tu:

Ukončenie leta 2016

kompletný album tu:

Súťaž dobrovoľných hasičov 2016

kompletný album tu:

Smejko a Tanculienka 14.12.2015

kompletný album tu:

Stavanie Mája 2015

kompletný album tu:

Preberanie hasičského auta 6. februára 2016

kompletný album tu:

Kuzmice ples 2016

Kompletný album tu:

Foto obce

Adventný veniec

Historické fotky Kuzmice

Nová kotolňa 10 bytová jednotka

Oplotenie cintorína

Preberanie Hasičského vozidla

Rekonštrukcia OU

Rekonštrukcia topných rozvodov ZŠ

Sanovanie bytovky pri pošte

Strecha cintorín

Výstavba cesty a rigolu Potočná

Výstavba Kompostoviska a nový traktor

Výstavba Materskej školy

Výstavba WorkOutového ihriska

Výstavba zberného dvora

Základná škola toalety

Žiaci MŠ na obecnom úrade

Kotolňa a strecha Základná škola

Trebišovská asfaltovanie cesty

Výstavba Multifunkčného ihriska

Výstavba zberného dvora