Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Zverejnené

VZN 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zriadení so sídlom na území obce Kuzmice

ID: 1/2021

9.6.2021