Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kuzmice č. 2 /2023 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev