Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Kuzmice.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o začatí územného konania

ID: Oznámenie

25.10.2021

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Kuzmice – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Nová/Ku Vinohradu.