Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
25. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2021 − 11. novembra 2021
Kategória

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania podľa §36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Kuzmice – rozšírenie verejného vodovodu na ulici Nová/Ku Vinohradu.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: Oznámenie

Prílohy