Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania „Cielené investície Železničná stanica Kuzmice, staničné zabezpečovacie zariadenie“

Zverejnené
30. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
30. januára 2024 − 14. februára 2024
Kategória


Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou VALBEK SK, spol. s r. o., Stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice, dňa
20.12.2023 podal žiadosť na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len ,,MD SR“)
o vydanie stavebného povolenia pre stavbu dráhy:


„Cielené investície Železničná stanica Kuzmice, staničné zabezpečovacie zariadenie“

Detaily

Číslo/ID dokumentu: zel2024

Prílohy