VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022

Zverejnené
19. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. júla 2022 − 31. augusta 2022
Kategória

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Prílohy