Preskočiť na obsah

Oznam – bezplatné zasielanie SMS

Zverejnené 7.3.2017.

Od februára 2017 zriaďuje obec Kuzmice SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS), ktorá zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu. Taktiež je táto služba výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas.

Ponúkame preto všetkým občanom obce Kuzmice možnosť bezplatného zasielania SMS správ na ich mobilné telefóny.

Posielať budeme:

  • Správy o kultúrnych podujatiach a spoločenských podujatiach
  • Dôležité upozornenia, najmä o plánovaných odstávkach sietí (elektrina, plyn, voda, …)
  • Informácie od jednorazových predajcov v obci (len ak si ju príslušní predajcovia objednajú)
  • a ostatné informácie

Je to veľmi rýchly a efektívny spôsob zverejňovania dôležitých informácií, ktoré sú ako SMS zasielané na telefónne čísla zaregistrovaných občanov.

Zaregistrovať sa môžete zaslaním e-mailu na adresu: sms@kuzmice.eu, v ktorom uvediete Vaše meno a priezvisko, ulicu a číslo domu, telefónne číslo.

Z kapacitných dôvodov je možné na jedno číslo domu registrovať 3 mobilné telefónne čísla. SMS správy budú zasielané iba na čísla slovenských mobilných operátorov.

Veríme, že sa táto služba stretne u Vás s pozitívnym ohlasom a bude pre Vás prínosom.