Preskočiť na obsah

Oznam o vykonávaní odpočtov Vodárenská spoločnosť !

Zverejnené 30.12.2022.

Dobrý deň,

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vám oznamuje, že
v dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú pracovníci vodárenskej spoločnosti vykonávať
mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od
01.01.2023.

Preto Vás žiadame, k sprístupneniu
odberných miest k odpočtu:

–        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru

–        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

–        Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav
vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777,
056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Mgr. Andrea Hatalovská

vedúci odd.obchodu a logistiky závod Trebišov

IP tel: 918320

Mobil: +421911968046