Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencii vedených nájomcom

Zverejnené 6. januára 2022.
Upravené 27. januára 2022.