Oznámenie o úradných hodinách OcÚ počas vianočných sviatkov

Zverejnené 20. decembra 2022.
Bez úpravy .