Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kuzmiciach

Zverejnené 15. novembra 2022.
Bez úpravy .