Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov – africký mor ošípaných

Zverejnené 7. marca 2021.
Upravené 8. marca 2021.