Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Inštruktážne video k sčítaniu obyvateľov domov a bytov 2021

Zverejnené 7. marca 2021.
Upravené 30. marca 2021.