Preskočiť na obsah

Sčítanie obyvateľov k 29.3.2021

Zverejnené 17.4.2021.

Sčítanie obyvateľstva je štatistické zisťovanie osobných, sociálnych a ekonomických údajov osôb k určitému okamihu obyčajne raz za 10 rokov. Vykonáva sa tradične v Európe, ale aj v iných štátoch sveta. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár je dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

Elektronické samosčítanie obyvateľov 2021 prechádza do svojej poslednej fázy. Do jeho ukončenia zostáva už len 2 dní. K dnešnému dňu, k 29.3.2021 sa v Kuzmiciach sčítalo 78,33%, čo je 1.370 obyvateľov. Podľa dostupnej mapy monitoringu sčítania konštatujeme, že je veľa rodín, kde je sčítana len časť obyvateľov danej adresy. Mnohí zabúdate na deti, na rodinných príslušníkov s trvalým pobytom v Kuzmiciach, ale žijúcich, bývajúcich, pracujúcich v iných mestách, či dokonca v zahraničí. Preto je dôležité skontrolovať, či naozaj máte sčítaných všetkých na danej adrese. Pre záujemcov, ktorí v tejto fáze sčítania potrebujú pomoc poskytujeme zatiaľ telefonické informácie o dostupnosti sčítania. Kontaktovať nás môžete na telefónnych číslach: 056/6791206 .

sodb2021