Výsledky volieb do samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obce Kuzmice

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 30. októbra 2022.
Bez úpravy .