Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov

Zverejnené 17. apríla 2021.
Bez úpravy .