Zisťovanie úrovne vybavenosti domacnosti IKT v roku 2023

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2023 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a jednotlivcami (IKT).

Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácnosti informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručnosti obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológii.

Viac Informácii v priloženom súbore.

Zverejnené 2. mája 2023.
Bez úpravy .