Preskočiť na obsah

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Zverejnené 29.4.2021.

Kategória

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky začína od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021 asistované sčítanie obyvateľov.

Kto sa doteraz nesčítal sám elektronicky, je povinný sčítať sa. Sčítať sa môžete prostredníctvom stacionárneho asistenta v kontaktom mieste – t.j obecný úrad Kuzmice, alebo máte možnosť využiť pomoc mobilného asistenta, ktorý príde za vami domov a pri vašej účasti vykoná sčítanie. Mobilný asistent sa Vám preukáže preukazom mobilného asistenta a sčíta vás pomocou tabletu.

Úradné hodiny kontaktného miesta – Obecný úrad Kuzmice

Hlavná 286/126 , Kuzmice 076 12 :

Pondelok                     od 9:00 hod do 15.00 hod.

Utorok                         od 9.00 hod do 15.00 hod.

Streda                         od 12.30 hod do 16.30 hod.

Štvrtok                        od  9:00 hod do 15:30 hod.

Piatok                          od  9:00 hod do 12:30 hod.           

V prípade, že máte otázky, alebo potrebujete mobilného asistenta u vás doma, volajte na tel. číslo:

056 / 6791206  alebo pošlite mail na matrika@kuzmice.eu

Ďakujeme za porozumenie a veríme, že si splníte svoju zákonnú povinnosť a vykonáte svoje dosčítanie.


Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie
Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva. V zmysle zákona o sčítaní musí byť asistované sčítanie realizované na celom území SR najneskôr do 31. 10. 2021, ale v každej obci či meste bude prebiehať 6 týždňov.
V týchto dňoch sa začína príprava asistovaného sčítania v obciach. Príprava znamená hlavne zriadenie kontaktných miest a vyškolenie asistentov. Na túto prípravu majú obce 21 dní. Následne vydá predseda Štatistického úradu SR Ing. Alexander Ballek rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania. Vzhľadom na pandemickú situáciu musí byť rozhodnutie predsedu ŠÚ SR vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie
„Predpokladáme, že v prvých obciach a mestách budeme môcť asistované sčítanie začať realizovať od 3. 5. 2021 a potrvá 6 týždňov.“
Čo je asistované sčítanie
Asistované sčítanie realizuje v súčinnosti so Štatistickým úradom SR samospráva. Je sčítaním, pri ktorom sa používa asistovaná služba, t. j. sčítanie sa realizuje s pomocou stacionárnych a mobilných asistentov. Samospráva na území obce zriaďuje kontaktné miesta.
Realizácia asistovaného sčítania
Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú má k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.
Zoznam kontaktných miest bude zverejnený na webstránke www.scitanie.sk.
Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý prichádza k nemu domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova sčítal. Mobilného asistenta
hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER

+421 918 900 494 + hovorca@scitanie.sk
si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na call centrum alebo na obec. Číslo call
centra bude zverejnené po spustení asistovaného sčítania na stránke
www.scitanie.sk. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa
telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.
Bezpečnosť údajov
Na účely Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 bol vypracovaný samostatný
bezpečnostný projekt. V jeho zmysle sú dáta hašované, anonymizované
a skriptované. Každá osoba, ktorá pracuje s dátami obyvateľov, bola preverená
a zaškolená. Na stacionárnych a mobilných asistentov kladie osobitý dôraz aj
zákon o sčítaní. V zmysle tohto zákona môže pozíciu asistenta pri sčítaní
vykonávať len osoba dôveryhodná, bez záznamu v registri trestov, staršia ako
18 rokov, musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie, ovládať materinský
jazyk a je vhodné, aby ovládala aj jazyk národnostnej menšiny na jazykovo
zmiešanom území. Okrem toho by mala byť techniky zdatná a ochotná
poskytovať obyvateľom pomoc a podporu. Každý asistent zároveň podpisuje
dohodu o mlčanlivosti aj po skončení projektu a je poučený o práci s GDPR
údajmi.
Pandemická bezpečnosť
Pretože asistované sčítanie prebieha v období pandémie COVID-19, budú
prijaté preventívne opatrenia v zmysle osobitého pokynu. Každé kontaktné
miesto bude dezinfikované, stacionárny asistent bude mať k dispozícii
dezinfekciu rúk a ochranné rukavice. Mobilní asistenti budú tiež vybavení
ochrannými prostriedkami.
Ako poznáme asistenta a čím sa preukáže
Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý
predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti:
meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné
číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na
základe predchádzajúceho objednania na čísle call centra alebo v obci, je možné
si spätne overiť zavolaním na obec. Odporúčame obyvateľom, aby si pri prvom
telefonáte s mobilným asistentom vyžiadali od neho jeho celé meno a evidenčné
číslo preukazu mobilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta sčítania.
Na základe týchto údajov je možné si overiť totožnosť asistenta v obci.
hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER

+421 918 900 494 + hovorca@scitanie.sk
POZOR!
Na záver treba pripomenúť, že NIKTO PROAKTÍVNE NECHODÍ pri sčítaní 2021
k obyvateľovi domov. Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame
nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec alebo políciu
.