Preskočiť na obsah

Oznámenie o uložení zásielky 2

Zverejnené 24.8.2021.

Kategória

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta Simona Lacková, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Kuzmiciach v lehote do 08.09.2021.
Dátum vyvesenia: 24.08.2021
Dátum zvesenia: 08.09.2021